Mind & Soul Retreat | The Land of Now

14-16 juni 2024 met Riim Lagerwerf & Savitri Sattoe

“Ayurveda does not look upon the human being as a limited set of biochemical processes. It does not regard the mind as merely a function of the brain. It does not look upon the individual as a product of social circumstances, though all these factors can be important. Ayurveda views the human soul as pure awareness, linked with but not limited to the mind-body complex, which is its instrument of manifestation.”~~Dr. David Frawley

Ga met ons mee op een groot innerlijk avontuur in het prachtige Retreat Center van  The Land of Now van 14 tot en met 16 juni. We zullen naar de verschillende dimensies van ons bewustzijn reizen en een integrale kijk op de geest verkennen, die het fysieke lichaam aan de ene kant en ons onsterfelijke Zelf aan de andere kant omvat. We zullen alle aspecten van onze aard onderzoeken en hoe deze van invloed zijn op hoe we denken, voelen, waarnemen en ons bewust zijn. We zullen de wijsheid van de grote yogi’s en rishi’s van de Himalaya gebruiken en niet alleen deze wijsheid met jou delen maar je ook laten ervaren hoe Ayurveda en Yoga samen als geintegreerd systeem kan worden ingezet voor heling van Mind & Soul. 

Voor wie

Voor ieder die zich wil verdiepen in Ayurvedische Psychologie en een heerlijk weekend wil terugtrekken van het dagelijkse leven.

Voor zowel persoonlijke als professionele doeleinden kan een retreat een geschikte vorm van onderzoek en verdieping zijn. Met ruimte voor ontspanning, tijd voor jezelf en voeling ervaren met wat jij wilt en wie je bent. En vooral ook: om voluit te genieten en in het leven te staan. Tijdens de retreat én daarna.

Het Retreat programma

14 juni: Vrijdag ochtend aankomst en starten na de lunch met een lesdag Ayurvedische Psychologie deel 1. Avond programma meditatie, satsang en Ayurvedische beoefeningen. 

15 juni: Zaterdag ochtend Yoga, Meditatie en Ayurvedische Psychologie deel 2. 

Middag optie tot Ayurvedische massage  en later op dag meditatie, pranayama en satsang. Avond: Energetische healing, sound healing, meditatie en samenzijn.

16 juni: Zondag ochtend Yoga, Meditatie, Bija Mantra, Kleur en Aroma therapie. Lunch.

Op zowel vrijdag, zaterdag en zondag is mogelijkheid om aanvullend Ayurvedische massage te boeken tegen extra kosten. 

 

Inhoud Ayurvedische Psychologie

De Ayurvedische Psychologie is een module uit de 200 uurs Ayurveda Fundamentals Opleiding en is door KTNO geaccrediteerd. Deze module  kan worden gevolgd als bij of na scholing (0,5 ECTS).

Onderwerpen die aan bod komen: 

Ayurvedische Psychologie

Subtiele Anatomie

De chakras

Prana, Tejas en Ojas

De Psycho Spirituele Evaluatie

De principes van het behandelen van mentale aandoeningen.

Voor uitgebreid overzicht neem contact met ons op. 

Naast de theorie ervaar je als student:

Yoga, meditatie, pranayama, bija mantra, sound healing, energetische healing, community en samenzijn, 

Kosten

Het weekend retreat  Early bird EUR 625,- tot 15 januari 2023. Daarna EUR 695,-  . Gebruik code: EARLYLANDOFNOW voor EUR 70,- korting. 

Hiervoor heb je:

– 2 nachten verblijf in 1 persoonskamer met eigen badkamer.

– Heerlijke duurzame maaltijden. 2 x ontbijt, 3 x lunch en 2 x diner
onbeperkt thee en koffie, incl. huisgemaakte lekkernij.

– Lesmodule Ayurvedische Psychologie

– Begeleide Yoga, meditatie, pranayama sessies. Satsang, sound and mantra healing, aroma en kleur healing. Energetische groepshealing. 

– Prachtige omgeving en tuin + gebruik buitensauna

– Holistisch Health Scan met Veda Pulse. Rapport krijg je na het weekend toegestuurd.

Optioneel bij te boeken:

– Ayurvedische massage, EUR 80,00

– Overnachting dag ervoor 13 juni EUR 59,99

 

Over Riim & Savitri

Riim & Savitri zijn beide gecertificeerd yoga en meditatie docenten en tevens Ayurvedic Practitioners. Zij hebben samen vanaf 2010 tot en met 2014 een yoga studio in hartje Den Haag gehad, totdat Riim voor het werk van haar man naar Suriname ging. Zij hebben toen nauw samengewerkt om in Suriname mensen op te leiden tot Hatha Yoga docent. Nu bijna 15 jaar later gaan ze weer nauw samenwerken om hun passie en liefde voor Ayurveda en Yoga te delen met jou door middel van workshops, cursussen en opleidingen. Hun benadering is holistisch en zij zien Ayurveda en Yoga als geintregreerd systeem. 

Over Riim

Als Ayurvedisch Specialist (Practitioner) en Therapeut is Riim opgeleid om individuele coaching en begeleidingssessies te geven. Ze specialiseert  zich in vrouwen met schildklier aandoeningen en auto immuunziekten. Ze richt zich niet alleen op voorkomen van ziekte maar begeleid ook mensen met een milde, matige of ernstige ziekte. Ze helpt haaar cliënten om fysieke en emotionele onbalans op een holistische manier te beheersen, met behulp van verschillende ayurvedische therapieën en behandelingen, voedings- en leefstijladviezen.  Daarnaast is het haar missie om de toekomstige Ayurvedische Healers op te leiden.

Over Savitri

Als Ayurvedic Practitioner is Savitri’s visie is om yoga, meditatie en Ayurveda toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen om zo verbinding en balans te vinden in lichaam, geest en ziel.Savitri’s lessen en trainingen kenmerken zich door een holistische benadering van yoga. Zij integreert het 8-voudige pad van yoga (Raja Yoga) in haar lessen en gebruikt deze als leidraad. Het is toegankelijk voor zowel de fysieke yoga beoefenaar als de spirituele beoefenaar. Naast yoga docent  en hoofd trainer van de saktiisha yoga academy, is zij Ayurveda & Yoga therapeut en lifestyle coach en geeft ze lezingen bij diverse organisaties. 

The Land of Now | Jouw verblijf

We zijn te gast bij Juliette Reniers & Frank Eijkelkamp. Zij zetten zich in om mensen in staat te stellen vanuit eigen kracht de kwaliteit van hun leven en relaties te ervaren of te verbeteren en maatschappelijke verandering te realiseren. Zij zijn optimisten, filosofen en kunstenaars.
Dromers, bruggenbouwers en doeners.

Adres: Veenweg 9a
9628 TW Siddeburen
The Netherlands

Website

Algemene Voorwaarden

Boekings- en annuleringsvoorwaarden
Retreat

1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige inschrijfgeld.

3. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat of training plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Sankalpa Holistic Health het recht de reservering te laten vervallen.

4. Deelname aan het programma is geheel vrijwillig. Het staat je ten alle tijden vrij om af te zien van het te volgen programma, of slechts onderdelen te volgen.

5. Het afzien van deelname aan het programma geeft je geen recht op teruggave van het inschrijfgeld of op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de geboekte retreat of training dan kan deze kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, mits de geboekte retreat of training aangeboden wordt op een andere datum en er plaats is.

7. Als deelnemers besluiten om te annuleren (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) en/of de boeking niet naar een andere datum verplaatst kan worden, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
– Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
– Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
– Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
– Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
– Bij het annuleren van een door de deelnemer eerder verplaatste retreat: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

8. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retreat of training bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Sankalpa Holistic Health zijn doorgegeven.

9. Sankalpa Holistic Health heeft het recht een retreat of training te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Sankalpa Holistic Health heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde inschrijfgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

10. Sankapa Holistic Health heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retreat of training.


MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De retreats en trainingen die Sankalpa Holistic Health aanbiedt zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

2. Geef voorafgaand aan een retreat of training aan als je een lichamelijke beperking hebt, of andere dingen die van belang zijn voor jou. Mogelijk kunnen we het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus.


AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan een retreat of training is geheel op eigen risico. Sankalpa Holistic Health niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Sankalpa Holistic Health.  De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


HUISREGELS LAND OF NOW

1. The Land of Now is rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreat of training niet toegestaan.

2. Jij bent welkom in wie jij bent. Respect en ruimte voor ieder individu, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, geslacht, nationaliteit, of ontwikkeling vormen het fundament van The Land of Now. Voor jou en voor ieder ander.

3. Je bent te gast in ons huis: een levend huis. We bieden je een veilige en welkome omgeving voor jou en de andere gasten.
Mocht er onverhoopt schade ontstaan aan de locatie wordt deze op de veroorzaker verhaald.

4. Het maken van foto’s en video/film of geluidsopnames is gedurende de retreat of training uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van The Land of Now en de aanwezige gasten.

5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het team van The Land of Now niet opvolgen, kunnen uit de retreat of training verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van cursusgelden.

[instagram-feed]